PHPerKaigi 2024

ReflectionParameter::isArray

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::isArrayBağımsız değişken değeri bir dizi mi olacak diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Bu bilgiyi türetmenin bir diğer yolu aşağıdaki örnektedir.

Açıklama

public ReflectionParameter::isArray(): bool

Bağımsız değişken değeri bir dizi olacaksa true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bağımsız değişken değeri bir dizi olacaksa true yoksa false.

Örnekler

Örnek 1 - PHP 8.0.0 eşdeğeri

PHP 8.0.0 itibariyle, array, union içinde bildiriliyorsa aşağıdaki kod bunu raporlar.

<?php
function declaresArray(ReflectionParameter $reflectionParameter): bool
{
$reflectionType = $reflectionParameter->getType();

if (!
$reflectionType) return false;

$types = $reflectionType instanceof ReflectionUnionType
? $reflectionType->getTypes()
: [
$reflectionType];

return
in_array('array', array_map(fn(ReflectionNamedType $t) => $t->getName(), $types));
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top