PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

ReflectionClassConstant::export

(PHP 7 >= 7.1.0)

ReflectionClassConstant::exportExport

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionClassConstant::export(mixed $class, string $name, bool $return = ?): string

Exports a reflection.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

class

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

name

The class constant name.

return

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top