CascadiaPHP 2024

ReflectionClassConstant::export

(PHP 7 >= 7.1.0)

ReflectionClassConstant::exportExport

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionClassConstant::export(mixed $class, string $name, bool $return = ?): string

Exports a reflection.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

class

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

name

The class constant name.

return

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top