PHP 8.3.6 Released!

Reflector::export

(PHP 5, PHP 7)

Reflector::exportSınıfı ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static Reflector::export(): string

Sınıfı ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

  • Reflector::__toString()

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top