PHPCon Poland 2024

pcntl_async_signals

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

pcntl_async_signalsEşzamansız sinyal işlemeyi devreye sokar/iptal eder veya eski durumu döndürür

Açıklama

pcntl_async_signals(?bool $etkin = null): bool

etkin belirtilmezse, pcntl_async_signals() eşzamansız sinyal işleme durumunu döndürür. Belirtilirse, belirtilen değere göre eşzamansız sinyal işleme devreye girer veya iptal edilir.

Bağımsız Değişkenler

etkin

Eşzamansız sinyal işlemenin etkin olup olmayacağı.

Dönen Değerler

Bağımsız değişkensiz kullanımda, eşzamansız sinyal işleme etkinse true değilse false döner. Bağımsız değişkene true aktarılırsa eşzamansız sinyal işleme etkinleştirilir, false ise iptal edilir ve önceki durum döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 etkin artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top