PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

pcntl_alarm

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

pcntl_alarmBelli bir süre sonra SIGALRM sinyali gönderir

Açıklama

pcntl_alarm ( int $saniye ) : int

saniye ile belirtilen sürenin sonunda sürece bir SIGALRM sinyali gönderir. Yapılan her pcntl_alarm() çağrısı bir öncekini geçersiz kılar.

Değiştirgeler

saniye

Sinyal gönderilene kadar beklenecek süre. Sıfır belirtilirse hiçbir sinyal gönderilmez.

Dönen Değerler

Devreye girmeden geçersiz hale getirilmiş önceki çağrının süresini döndürür. Böyle bir çağrı yoksa 0 döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Gao,Shengwei
2 years ago
Use pcntl_signal_dispatch() to catch the signal, don't use declare(ticks=1) because it is ineffcient

<?php
pcntl_signal
(SIGALRM, function () {
    echo
'Received an alarm signal !' . PHP_EOL;
},
false);

pcntl_alarm(5);

while (
true) {
   
pcntl_signal_dispatch();
   
sleep(1);
}
To Top