PHP 8.0.24 Released!

pcntl_wtermsig

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pcntl_wtermsigÇocuk sürecin sonlanmasına sebep olan sinyali döndürür

Açıklama

pcntl_wtermsig(int $durum): int|false

Çocuk sürecin sonlanmasına sebep olan sinyalin numarasını döndürür. Bu işlev sadece pcntl_wifsignaled() işlevinin true döndürdüğü durumlarda işe yarar.

Değiştirgeler

durum

durum değiştirgesi başarılı bir pcntl_waitpid() çağrısından dönen durum değiştirgesidir.

Dönen Değerler

Sinyal numarasını bir tamsayı olarak döndürür. İşletim sistemi bu işlevselliği desteklemiyorsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top