Statement on glibc/iconv Vulnerability

pcntl_sigprocmask

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

pcntl_sigprocmaskSinyalleri ekler, siler veya engeller

Açıklama

pcntl_sigprocmask(int $kip, array $sinyaller, array &$eskiler = null): bool

kip bağımsız değişkenine bağlı olarak sinyalleri ekler, siler veya engeller.

Bağımsız Değişkenler

kip

pcntl_sigprocmask() işlevinin davranışını belirler. Olası değerler:

  • SIG_BLOCK: Belirtilen sinyalleri geçerli engellenen sinyaller listesine ekle.
  • SIG_UNBLOCK:Belirtilen sinyalleri geçerli engellenen sinyaller listesinden sil.
  • SIG_SETMASK: Belirtilen sinyalleri geçerli engellenen sinyaller listesindekilerin yerine koy.

sinyaller

Sinyal listesi.

eskiler

İşlev çağrılmadan önce engellenmekte olan sinyallerin listesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - pcntl_sigprocmask() örneği

<?php
pcntl_sigprocmask
(SIG_BLOCK, array(SIGHUP));
$eskiler = array();
pcntl_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, array(SIGHUP), $eskiler);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top