CascadiaPHP 2024

pcntl_wexitstatus

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

pcntl_wexitstatusSonlanmış çocuk sürecin dönüş kodunu döndürür

Açıklama

pcntl_wexitstatus(int $durum): int|false

Sonlanmış çocuk sürecin dönüş kodunu döndürür. Bu işlev, sadece pcntl_wifexited() işlevinin true döndürdüğü durumlarda işe yarar.

Bağımsız Değişkenler

durum

durum bağımsız değişkeni başarılı bir pcntl_waitpid() çağrısından dönen durum bağımsız değişkenidir.

Dönen Değerler

Dönüş kodunu bir tamsayı olarak döndürür. İşletim sistemi bu işlevselliği desteklemiyorsa false döner.

Ayrıca Bakınız

  • pcntl_waitpid() - Bir çocuk sürecin çıkmasını bekler ve durum kodunu döndürür
  • pcntl_wifexited() - Durum kodunun normal bir çıkışı mı işaret ettiğine bakar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top