CascadiaPHP 2024

pcntl_strerror

(PHP 5 >= 5.3.4, PHP 7, PHP 8)

pcntl_strerrorBelirtilen hata kodu ile ilişkili sistem hata iletisini döndürür

Açıklama

pcntl_strerror(int $hata_kodu): string

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

hata_kodu

Hata numarası.

Dönen Değerler

Başarı durumunda hatanın açıklaması döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top