CascadiaPHP 2024

pcntl_signal_get_handler

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

pcntl_signal_get_handlerBelirtilen sinyal için geçerli işleyiciyi döndürür

Açıklama

pcntl_signal_get_handler(int $sinyal): callable|int

pcntl_signal_get_handler() işlevi belirtilen sinyal_num için geçerli işleyiciyi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sinyal

Sinyal numarası.

Dönen Değerler

SIG_DFL veya SIG_IGN sabitlerinin tamsayı karşılığını döndürür. Özel bir işleyici tanımlanmışsa bu işlevin adı bir callable olarak döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 pcntl_signal_get_handler() eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - pcntl_signal_get_handler() örneği

<?php
var_dump
(pcntl_signal_get_handler(SIGUSR1)); // Çıktısı: int(0)

function pcntl_test($signo) {}
pcntl_signal(SIGUSR1, 'pcntl_test');
var_dump(pcntl_signal_get_handler(SIGUSR1)); // Çıktısı: string(10) "pcntl_test"

pcntl_signal(SIGUSR1, SIG_DFL);
var_dump(pcntl_signal_get_handler(SIGUSR1)); // Çıktısı: int(0)

pcntl_signal(SIGUSR1, SIG_IGN);
var_dump(pcntl_signal_get_handler(SIGUSR1)); // Çıktısı: int(1)
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
jrdbrndt at gmail dot com
6 years ago
It is worth noting that supplying an invalid signal number will trigger a warning and return false.
up
0
MAL
3 years ago
If the signal handler is a Closure, the function itself is returned:

pcntl_signal(SIGHUP, function ($signo, $siginfo) {
echo SIGHUP;
});

var_dump(pcntl_signal_get_handler(SIGHUP)); // Outputs: string(6) "SIGHUP"
To Top