PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

pcntl_get_last_error

(PHP 5 >= 5.3.4, PHP 7, PHP 8)

pcntl_get_last_errorBaşarısız olan son pcntl işlevi için atanan hata numarasını döndürür

Açıklama

pcntl_get_last_error(): int

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hata numarası döner.

Ayrıca Bakınız

  • pcntl_strerror() - Belirtilen hata kodu ile ilişkili sistem hata iletisini döndürür
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top