International PHP Conference Munich 2021

pcntl_sigtimedwait

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

pcntl_sigtimedwaitSinyalleri zaman aşımı dolana kadar bekler

Açıklama

pcntl_sigtimedwait(
    array $sinyaller,
    array &$bilgi = ?,
    int $saniye = 0,
    int $nanosaniye = 0
): int

Betiğin en çok ne kadar süreyle sinyal bekleyeceğini belirten son iki değiştigesi haricinde pcntl_sigwaitinfo() işleviyle aynıdır.

Değiştirgeler

sinyaller

Beklenecek sinyalleri içeren dizi.

bilgi

Sinyallerle ilgili bilgilerin saklandığı dizi. Ayrıntılar için pcntl_sigwaitinfo() işlevine bakınız.

saniye

Saniye cinsinden zaman aşımı.

nanoseconds

Nano saniye cinsinden zaman aşımı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sinyal numarasını döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top