PHPCon Poland 2024

XMLReader::getAttributeNs

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::getAttributeNsİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

public XMLReader::getAttributeNs(string $isim, string $isimalanı): ?string

İsmi ve isim alanı belirtilen özniteliğin değerini döndürür. Öznitelik yoksa veya eleman düğümünde özniteliğe konumlanamıyorsa null döner.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özniteliğin yerel ismi.

isimalanı

İsim alanını betimleyen adres.

Dönen Değerler

İsmi ve isim alanı belirtilen özniteliğin değerini bir dizge olarak döndürür. Öznitelik yoksa veya eleman düğümünde özniteliğe konumlanamıyorsa null döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev artık false döndürmüyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top