XMLReader::getParserProperty

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::getParserPropertyBelirtilen özelliğin tanımlı olup olmadığına bakar

Açıklama

public XMLReader::getParserProperty(int $özellik): bool

Belirtilen özelliğin tanımlı olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

özellik

Çözümleyici seçeneği sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top