XMLReader::getParserProperty

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::getParserPropertyBelirtilen özelliğin tanımlı olup olmadığına bakar

Açıklama

XMLReader::getParserProperty ( int $özellik ) : bool

Belirtilen özelliğin tanımlı olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

özellik

Çözümleyici seçeneği sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top