XMLReader::readString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

XMLReader::readStringGeçerli düğümün içeriğini bir dizge olarak okur

Açıklama

XMLReader::readString ( void ) : string

Geçerli düğümün içeriğini bir dizge olarak okur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli düğümün içeriğini bir dizge olarak döndürür. Başarısızlık durumunda boş dizge döner.

Notlar

Dikkat

Bu işlev sadece PHP, libxml 20620 veya sonraki bir sürüm kullanılarak derlendiği takdirde kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top