PHPCon Poland 2024

XMLReader::moveToElement

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToElementİmleci geçerli özniteliğin ebeveyn elemanına konumlar

Açıklama

public XMLReader::moveToElement(): bool

İmleci geçerli özniteliğin ebeveyn elemanına konumlar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İmleç bir özniteliğin üzerinde değilse veya işlem başarısız olursa false, yoksa true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
Sean Colin Ruiz
7 years ago
On an element like this: <self_closing attribute="1" /> isEmptyElement will return FALSE after you have iterated through the attributes. So you need to use implicitly call moveToElement(), in order to move the cursor back to the parent element and use isEmptyElement again.
To Top