PHPCon Poland 2024

XMLReader::moveToAttributeNs

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToAttributeNsİmleci isimli özniteliğe götürür

Açıklama

public XMLReader::moveToAttributeNs(string $isim, string $isim_alanı): bool

Positions cursor on the named attribute in specified namespace.

Bağımsız Değişkenler

isim

Yerel ad.

isim_alanı

İsim alanı için URI.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top