CascadiaPHP 2024

XMLReader::readInnerXml

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::readInnerXmlGeçerli düğümün içeriğini okur

Açıklama

public XMLReader::readInnerXml(): string

Geçerli düğümün içeriğini, çocuk düğümler ve imlenimle birlikte okur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Geçerli düğümün içeriğini bir dizge olarak döndürür. Başarısızlık durumunda boş dizge döner.

Notlar

Dikkat

Bu işlev sadece PHP, libxml 20620 veya sonraki bir sürüm kullanılarak derlendiği takdirde kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top