XMLReader::getAttributeNo

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::getAttributeNoİndisi belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

XMLReader::getAttributeNo ( int $index ) : string

İndisi belirtilen özniteliğin değerini döndürür. Öznitelik yoksa veya eleman düğümünde özniteliğe konumlanamıyorsa boş bir dizge döner.

Değiştirgeler

indis

Özniteliğin konumu.

Dönen Değerler

İndisi belirtilen özniteliğin değerini bir dizge olarak döndürür. Öznitelik yoksa veya eleman düğümünde özniteliğe konumlanamıyorsa boş bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top