XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::XMLÇözümlenecek XML belge içeriği belirtilir

Açıklama

XMLReader::xml ( string $kaynak [, string $kodlama [, int $seçenekler = 0 ]] ) : bool

Çözümlenecek XML belge içeriğini belirtmek için kullanılır.

Değiştirgeler

kaynak

Çözümlenecek XML belgeyi içeren dizge.

kodlama

Belgenin karakter kodlaması veya NULL.

seçenekler

LIBXML_* sabitlerinden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 kodlama ve seçenekler değiştirgeleri eklendi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top