PHP 8.0.6 Released!

XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::XMLÇözümlenecek XML belge içeriği belirtilir

Açıklama

XMLReader::xml ( string $kaynak , string $kodlama = ? , int $seçenekler = 0 ) : bool

Çözümlenecek XML belge içeriğini belirtmek için kullanılır.

Değiştirgeler

kaynak

Çözümlenecek XML belgeyi içeren dizge.

kodlama

Belgenin karakter kodlaması veya null.

seçenekler

LIBXML_* sabitlerinden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 kodlama ve seçenekler değiştirgeleri eklendi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top