CascadiaPHP 2024

XMLReader::XML

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::XMLÇözümlenecek XML belge içeriği belirtilir

Açıklama

public static XMLReader::XML(string $kaynak, ?string $kodlama = null, int $seçenekler = 0): XMLReader
public XMLReader::XML(string $kaynak, ?string $kodlama = null, int $seçenekler = 0): bool

Çözümlenecek XML belge içeriğini belirtmek için kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

kaynak

Çözümlenecek XML belgeyi içeren dizge.

kodlama

Belgenin karakter kodlaması veya null.

seçenekler

LIBXML_* sabitlerinden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Statik olarak çağrılmışsa XMLReader, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem statik olarak çağrılabilir, fakat PHP 8.0.0 öncesinde, böyle bir durumda bir E_DEPRECATED hatası çıktılıyordu.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 XMLReader::XML() statik yöntem olarak bildirildi, fakat hala XMLReader örneği olarak çağrılabiliyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top