PHP 8.0.3 Released!

XMLReader::moveToFirstAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToFirstAttributeİmleci ilk özniteliğe konumlar

Açıklama

XMLReader::moveToFirstAttribute ( ) : bool

İmleci ilk özniteliğe konumlar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top