PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

XMLReader::moveToFirstAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToFirstAttributeİmleci ilk özniteliğe konumlar

Açıklama

public XMLReader::moveToFirstAttribute(): bool

İmleci ilk özniteliğe konumlar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top