XMLReader::moveToAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToAttributeİmleci ismi belirtilen özniteliğe konumlar

Açıklama

public XMLReader::moveToAttribute(string $isim): bool

İmleci ismi belirtilen özniteliğe konumlar.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top