XMLReader::moveToAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::moveToAttributeİmleci ismi belirtilen özniteliğe konumlar

Açıklama

XMLReader::moveToAttribute ( string $isim ) : bool

İmleci ismi belirtilen özniteliğe konumlar.

Değiştirgeler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top