XMLReader::expand

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::expandGeçerli düğümün bir kopyasını bir DOM nesnesi olarak döndürür

Açıklama

XMLReader::expand ( void ) : DOMNode

Geçerli düğümü kopyalar ve kopyayı bir DOM nesnesi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Hata durumunda FALSE, aksi takdirde elde edilen DOMNode nesnesi döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top