PHP 8.0.6 Released!

XMLReader::moveToNextAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToNextAttributeİmleci sonraki özniteliğe konumlar

Açıklama

XMLReader::moveToNextAttribute ( ) : bool

İmleç bir özniteliğin üzerindeyse bir sonraki özniteliğe geçer, elemanın üzerindeyse elemanın ilk özniteliğine gider.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top