XMLReader::moveToNextAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::moveToNextAttributeİmleci sonraki özniteliğe konumlar

Açıklama

XMLReader::moveToNextAttribute ( void ) : bool

İmleç bir özniteliğin üzerindeyse bir sonraki özniteliğe geçer, elemanın üzerindeyse elemanın ilk özniteliğine gider.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top