XMLReader::moveToNextAttribute

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToNextAttributeİmleci sonraki özniteliğe konumlar

Açıklama

public XMLReader::moveToNextAttribute(): bool

İmleç bir özniteliğin üzerindeyse bir sonraki özniteliğe geçer, elemanın üzerindeyse elemanın ilk özniteliğine gider.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top