XMLReader::close

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::closeXMLReader girdisini kapatır

Açıklama

public XMLReader::close(): true

Çözümlenmekte olan XMLReader nesnesini kapatır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top