XMLReader::open

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::openÇözemlenecek XML belgeyi içeren adresi belirler

Açıklama

XMLReader::open ( string $URI [, string $kodlama [, int $seçenekler = 0 ]] ) : bool

Çözemlenecek XML belgeyi içeren adresi belirler.

Değiştirgeler

URI

Belgenin adresi.

kodlama

Belgenin karakter kodlaması veya NULL.

seçenekler

LIBXML_* sabitlerinden oluşan bir bit maskesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.0 kodlama ve seçenekler değiştirgeleri eklendi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top