PHP 7.4.12 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

LIBXML_COMPACT (integer)
Küçük düğüm ayırma en iyilemesini etkinleştirir. Kodda değişiklik yapmaksızın uygulamanızın hızlanmasını sağlar.

Bilginize:

Sadece Libxml >= 2.6.21 sürümlerinde kullanılabilmektedir.

LIBXML_DTDATTR (integer)
Öntanımlı DTD öznitelikleri.
LIBXML_DTDLOAD (integer)
Harici alt kümeyi yükler.
LIBXML_DTDVALID (integer)
DTD ile doğrulama yapar.
LIBXML_NOBLANKS (integer)
Boş düğümleri siler.
LIBXML_NOCDATA (integer)
CDATA bölümleri metin düğümü olarak ele alınır.
LIBXML_NOEMPTYTAG (integer)
Boş etiketleri genişletir (örneğin, <br/> etiketi <br></br> haline getirilir).

Bilginize:

Bu seçenek şimdilik sadece DOMDocument::save() ve DOMDocument::saveXML() yönteminde kullanılabilmektedir.

LIBXML_NOENT (integer)
Öğe ikameleri yapılır.
LIBXML_NOERROR (integer)
Hata raporlama kapatılır.
LIBXML_NONET (integer)
Belgeler yüklenirken ağ erişimi iptal edilir.
LIBXML_NOWARNING (integer)
Uyarı raporlama kapatılır.
LIBXML_NOXMLDECL (integer)
Bir belgeyi kaydederken XML bildirimi atlanır.

Bilginize:

Sadece Libxml >= 2.6.21 sürümlerinde kullanılabilmektedir.

LIBXML_NSCLEAN (integer)
Gereksiz isim alanı bildirimleri silinir.
LIBXML_XINCLUDE (integer)
XInclude ikamesi gerçeklenir.
LIBXML_ERR_ERROR (integer)
Kurtarılabilir hata.
LIBXML_ERR_FATAL (integer)
Ölümcül hata.
LIBXML_ERR_NONE (integer)
Hata yok.
LIBXML_ERR_WARNING (integer)
Basit uyarı.
LIBXML_VERSION (integer)
20605 veya 20617 biçiminde libxml sürümü.
LIBXML_DOTTED_VERSION (string)
2.6.5 veya 2.6.17 biçiminde libxml sürümü.
add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
11
@oneseventeen
9 years ago
When inserting XML DOM Elements inside existing XML DOM Elements that I loaded from an XML file using the following code, none of my new elements were formatted correctly, they just showed up on one line:

<?php
$dom
= DOMDocument::load('file.xml');
$dom->formatOutput = true;
//$dom->add some new elements with child nodes somewhere inside the loaded XML using insertBefore();
$dom->saveXML();
//output: everything looks normal but the new nodes are all on one line.
?>

I found I could pass LIBXML_NOBLANKS to the load method and it would reformat the whole document, including my added stuff:
<?php
$dom
= DOMDocument::load('file.xml', LIBXML_NOBLANKS);
$dom->formatOutput = true;
//$dom->add some new elements with child nodes somewhere inside the loaded XML using insertBefore();
$dom->saveXML();
//output: everything looks newly formatted, including new nodes
?>

Hope this helps, took me hours of trial and error to figure this out!
up
1
vetalstar at mail dot ru
2 years ago
LIBXML_DOTTED_VERSION option doesn't work.
libxml version: 2.9.4

<?php

echo LIBXML_DOTTED_VERSION;
$xml = new SimpleXMLElement('<fasa_request id="1234567"/>', LIBXML_NOXMLDECL);

?>
up
0
zachatwork at gmail dot com
10 years ago
Note: The LIBXML_NOXMLDECL constant is defined in this library but is not supported by DOMDocument (yet).

See also: http://bugs.php.net/bug.php?id=47137

<?php

print "PHP_VERSION:      ".PHP_VERSION."\n";
print
"LIBXML_VERSION:   ".LIBXML_VERSION."\n";
print
"LIBXML_NOXMLDECL: ".LIBXML_NOXMLDECL."\n";

$dom = new DomDocument();
$dom->loadXML("<foo />");

# This should work but doesn't.

print "DOMDocument doesn't honor LIBXML_NOXMLDECL:\n";
print
$dom->saveXML(null,LIBXML_NOXMLDECL);

# This works, and will still work after the above is fixed.

print "Forwards compatible workaround:\n";
$lines = explode("\n", $dom->saveXML(null, LIBXML_NOXMLDECL), 2);
if(!
preg_match('/^\<\?xml/', $lines[0]))
    print
$lines[0];
print
$lines[1];

?>

PHP_VERSION:      5.3.1-0.dotdeb.1
LIBXML_VERSION:   20632
LIBXML_NOXMLDECL: 2
DOMDocument doesn't honor LIBXML_NOXMLDECL:
<?xml version="1.0"?>
<foo/>
Forwards compatible workaround:
<foo/>
To Top