PHP < 7.4 sürümleri için kurulum

Libxml eklentisi öntanımlı olarak etkin olup iptal edilmek istenirse --disable-libxml derleme seçeneği kullanılabilir.

Seçimlik olan --with-libxml-dir seçeneği belirtildiği takdirde PHP belirtilen yerdeki libxml kütüphanesiyle derlenir, aksi takdirde kütüphane standart yerlerde aranır. Configure işlemi libxml kütüphanesini (özellikle xml2-config) bulmak için şu yolu izler:

  1. --with-libxml-dir seçeneğinde belirtilen DiZiN ([DiZiN]/bin/xml2-config)

  2. /usr/local/bin/xml2-config

  3. /usr/bin/xml2-config

Configure betiği xml2-config dosyasını --with-libxml-dir ile belirttiğiniz yerde bulamazsa standart yerlere bakar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top