PHP 8.1.28 Released!

PHP >= 7.4 sürümleri için kurulum

libxml eklentisi ön tanımlı olarak etkindir, ancak --without-libxml seçeneği ile iptal edilebilir.

libxml2 için kullanılacak doğru kütüphane dosyası, başlık dosyaları ve derleme seçeneklerini belirlemek için PHP, pkg-config kullanır. Doğru libxml2 sürümünün seçildiğinden emin olmak için yapılandırma betiği (configure) çalıştırılmadan önce PKG_CONFIG_PATH ortam değişkeninde istenen sürümün bulunacağı yer

PKG_CONFIG_PATH="/önek/libxml2/diğerönek/lib/pkgconfig:/lib/pkgconfig"
şeklinde belirtilebilir.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
mansourjabin at gmail dot com
5 months ago
Critical Note: In PHP 7.4, an issue presents itself when interfacing with libxml version 2.10.2. If you're deploying PHP 7.4 and wish to maintain operational stability, ensure that libxml is aligned to version 2.9.10. This version has been verified to work seamlessly with PHP 7.4, thereby preventing potential conflicts.
up
0
KiralyCraft
1 year ago
Please note that this option does not seem to work for PHP 8.1.10 anymore.
To Top