PHP 8.0.0 Released!

Kurulum

Libxml eklentisi öntanımlı olarak etkin olup iptal edilmek istenirse --disable-libxml derleme seçeneği kullanılabilir.

Seçimlik olan --with-libxml-dir seçeneği belirtildiği takdirde PHP belirtilen yerdeki libxml kütüphanesiyle derlenir, aksi takdirde kütüphane standart yerlerde aranır. Yapılandırma işlemi libxml kütüphanesini (özellikle xml2-config) bulmak için şu yolu izler:

  1. --with-libxml-dir seçeneğinde belirtilen DiZiN ([DiZiN]/bin/xml2-config)

  2. /usr/local/bin/xml2-config

  3. /usr/bin/xml2-config

xml2-config dosyası --with-libxml-dir ile belirttiğiniz yerde bulunamazsa standart yerlere bakılır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-32
fred5 at no dot spam dot co dot za
6 years ago
(I tried to enter a bug but the PHP version selection drop down isn't working so I have entered here)

This documentation is very confusing as it refers to xml2-config as a directory and file interchangeably (it is a file) ...so I'm not clear whether to use the containing directory or the actual file in the switch
To Top