PHP 8.1.28 Released!

LibXMLError sınıfı

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Libxml tarafından oluşturulan hatalar hakkında çeşitli bilgiler içerir. Hata kodları, resmi » xmlError API belgelerinde açıklanmıştır.

Sınıf Sözdizimi

class LibXMLError {
/* >Özellikler */
public int $level;
public int $code;
public int $column;
public string $file;
public int $line;
}

Özellikler

level

Hatanın önem derecesi. Şu sabitlerden biri olmalıdır: LIBXML_ERR_WARNING, LIBXML_ERR_ERROR veya LIBXML_ERR_FATAL.

code

Hatanın kodu.

column

Hatanın oluştuğu sütun.

Bilginize:

Bu özellik libxml'de tamamen gerçeklenmediğinden çoğunlukla 0 döner.

message

Varsa hatanın iletisi.

file

Dosya ismi. XML belge bir dizge olarak yüklenmişse boştur.

line

Hatanın oluştuğu satır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top