PHP 8.1.6 Released!

XMLReader::moveToAttributeNo

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::moveToAttributeNoİmleci indisi belirtilen özniteliğe götürür

Açıklama

public XMLReader::moveToAttributeNo(int $indis): bool

İmleci, konumuna göre öznitelik üzerine konumlandırır.

Değiştirgeler

indis

Özniteliğin konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top