XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

XMLReader::setRelaxNGSchemaSourceBelgeyi dizge olarak belirtilen RelaxNG şemasına göre doğrular

Açıklama

XMLReader::setRelaxNGSchemaSource ( string $kaynak ) : bool

XML belgeyi doğrulamak için kaynak dizgesi ile belirtilen RelaxNG şeması kullanılır.

Değiştirgeler

kaynak

RelaxNG şemasını içeren dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top