PHP 8.0.3 Released!

XMLReader::lookupNamespace

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::lookupNamespaceBir önek için isim alanına bakar

Açıklama

XMLReader::lookupNamespace ( string $önek ) : bool

Belirtilen önek için isim alanına bakar.

Değiştirgeler

önek

Önek olarak kullanılan dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top