PHP 8.1.28 Released!

XMLReader::lookupNamespace

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

XMLReader::lookupNamespaceBir önek için isim alanına bakar

Açıklama

public XMLReader::lookupNamespace(string $önek): ?string

Belirtilen önek için isim alanına bakar.

Bağımsız Değişkenler

önek

Önek olarak kullanılan dizge.

Dönen Değerler

İsimalanının değerini döndürür, böyle bir isimalanı yoksa null döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev artık false döndürmüyor.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top