PHPCon Poland 2024

SQLite3::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3::__constructYeni bir SQLite3 nesnesini ilklendirdikten sonra bir SQLite veritabanını açar

Açıklama

public SQLite3::__construct(string $dosya, int $seçenekler = SQLITE3_OPEN_READWRITE | SQLITE3_OPEN_CREATE, string $anahtar = "")

Yeni bir SQLite3 nesnesini ilklendirdikten sonra dosya ile belirtilen SQLite veritabanına bir bağlantı açar. Eğer veritabanı şifreliyse anahtar ile şifresini çözmeye çalışır.

Bağımsız Değişkenler

dosya

SQLite veritabanını içeren dosyanın yolu veya veritabanını bellek içinde kullanmak için :memory:. dosya olarak boş bir dize verilmişse, disk üzerinde geçici olarak özel bir veritabanı oluşturulur. Bu özel veritabanı, veritabanı bağlantısı kapanır kapanmaz otomatik olarak silinir.

seçenekler

SQLite veritabanının nasıl açılacağını belirleyen seçimlik seçenekler. Öntanımlı olarak, SQLITE3_OPEN_READWRITE | SQLITE3_OPEN_CREATE kullanılır.

anahtar

SQLite veritabanını şifrelemek/şifresini çözmek için kullanılan şifreleme anahtarı. SQLite şifreleme modülü kurulu değilse, bu bağımsız değişkenin etkisi yoktur.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir Exception yavrulanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.10 Disk üzerinde geçici olarak oluşturulacak özel bir veritabanı kullanmak için dosya artık boş dize olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::__construct() örneği

<?php
$db
= new SQLite3('mysqlitedb.db');

$db->exec('CREATE TABLE foo (bar TEXT)');
$db->exec("INSERT INTO foo (bar) VALUES ('Bu bir denemedir.')");

$result = $db->query('SELECT bar FROM foo');
var_dump($result->fetchArray());
?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
13
bohwaz
13 years ago
$encryption_key and all encryption features will be enabled only if the SQLite encryption module is installed. It's a proprietary, costly module. So if it's not present, supplying an encryption key will have absolutely no effect.
up
7
jtreurniet at example dot com
6 years ago
Note that the SQLITE3_OPEN_READONLY flag cannot be combined with the SQLITE3_OPEN_CREATE flag. If you combine both of these flags, a rather unhelpful "Unable to open database: out of memory" exception will be thrown.
To Top