Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SQLITE3_ASSOC (int)
SQLite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun isimlerine göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir.
SQLITE3_NUM (int)
Sqlite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun numaralarına göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir. Sütun numaraları 0'dan başlar.
SQLITE3_BOTH (int)
Sqlite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun isimlerine ve sütün numaralarına göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir. Sütun numaraları 0'dan başlar.
SQLITE3_INTEGER (int)
SQLite3 INTEGER (tamsayı) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_FLOAT (int)
SQLite3 REAL (FLOAT) (gerçek sayı) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_TEXT (int)
SQLite3 TEXT (metin) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_BLOB (int)
SQLite3 BLOB (ikil veri) saklama sınıfını temsil eder..
SQLITE3_NULL (int)
SQLite3 NULL saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_OPEN_READONLY (int)
SQLite3 veritabanının salt-okunur açılacağını belirtir.
SQLITE3_OPEN_READWRITE (int)
SQLite3 veritabanının okuma ve yazma amacıyla açılacağını belirtir.
SQLITE3_OPEN_CREATE (int)
SQLite3 veritabanının mevcut değilse oluşturulacağını belirtir.
SQLITE3_DETERMINISTIC (int)
SQLite3::createFunction() ile oluşturulan bir işlevin belirlenimsel olduğunu belirtir, yani tek bir SQL ifadesi içinde aynı girdiler verildiğinde her zaman aynı sonucu döndürür. (PHP 7.1.4 ve sonrasında kullanılabilir.)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top