Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

SQLITE3_ASSOC (integer)
SQLite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun isimlerine göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir.
SQLITE3_NUM (integer)
Sqlite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun numaralarına göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir. Sütun numaraları 0'dan başlar.
SQLITE3_BOTH (integer)
Sqlite3Result::fetchArray() yönteminin ilgili sonuç kümesinde bulunan sütun isimlerine ve sütün numaralarına göre indislenmiş bir dizi döndüreceğini belirtir. Sütun numaraları 0'dan başlar.
SQLITE3_INTEGER (integer)
SQLite3 INTEGER (tamsayı) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_FLOAT (integer)
SQLite3 REAL (FLOAT) (gerçek sayı) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_TEXT (integer)
SQLite3 TEXT (metin) saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_BLOB (integer)
SQLite3 BLOB (ikil veri) saklama sınıfını temsil eder..
SQLITE3_NULL (integer)
SQLite3 NULL saklama sınıfını temsil eder.
SQLITE3_OPEN_READONLY (integer)
SQLite3 veritabanının salt-okunur açılacağını belirtir.
SQLITE3_OPEN_READWRITE (integer)
SQLite3 veritabanının okuma ve yazma amacıyla açılacağını belirtir.
SQLITE3_OPEN_CREATE (integer)
SQLite3 veritabanının mevcut değilse oluşturulacağını belirtir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top