SQLite3::querySingle

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3::querySingleBir sorgu çalıştırıp tek bir sonuç döndürür

Açıklama

public SQLite3::querySingle(string $sorgu, bool $tüm_satır = false): mixed

Bir sorgu çalıştırıp tek bir sonuç döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sorgu

Çalıştırılacak SQL sorgusu.

tüm_satır

Öntanımlı olarak sorgudan ilk sütunun değeri döner. Bu bağımsız değişkende true belirtilirse ilk satırın tamamı bir dizi olarak döndürülür.

Dönen Değerler

tüm_satır bağımsız değişkeninde true belirtilmişse sonucun ilk satırını içeren bir dizi yoksa ilk sütunun değeri döner.

Sorgu geçerli olduğu halde sonuç dönmezse ve tüm_satır bağımsız değişkeninde true belirtilmişse boş bir dizi, false belirtilmişse null döner.

Geçersiz ve başarısız sorgular false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::querySingle() örneği

<?php
$db
= new SQLite3('mysqlitedb.db');

var_dump($db->querySingle('SELECT username FROM user WHERE userid=1'));
print_r($db->querySingle('SELECT username, email FROM user WHERE userid=1',
true));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(5) "Scott"
Array
(
    [username] => Scott
    [email] => scott@example.com
)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top