PHP 7.4.12 Released!

SQLite3::querySingle

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3::querySingleBir sorgu çalıştırıp tek bir sonuç döndürür

Açıklama

public SQLite3::querySingle ( string $sorgu [, bool $tüm_satır = false ] ) : mixed

Bir sorgu çalıştırıp tek bir sonuç döndürür.

Değiştirgeler

sorgu

Çalıştırılacak SQL sorgusu.

tüm_satır

Öntanımlı olarak sorgudan ilk sütunun değeri döner. Bu değiştirgede TRUE belirtilirse ilk satırın tamamı bir dizi olarak döndürülür.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa FALSE, tüm_satır değiştirgesinde TRUE belirtilmişse ilk satırı içeren bir dizi yoksa ilk sütunun değeri bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::querySingle() örneği

<?php
$db 
= new SQLite3('mysqlitedb.db');

var_dump($db->querySingle('SELECT username FROM user WHERE userid=1'));
print_r($db->querySingle('SELECT username, email FROM user WHERE userid=1',
      
true));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(5) "Scott"
Array
(
    [username] => Scott
    [email] => scott@example.com
)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top