PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

SQLite3::close

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3::closeVeritabanı bağlantısını kapatır

Açıklama

public SQLite3::close(): bool

Veritabanı bağlantısını kapatır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::close() örneği

<?php
$db 
= new SQLite3('mysqlitedb.db');
$db->close();
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top