PHP 8.1.28 Released!

SQLite3::version

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3::versionSQLite3 kütüphanesinin sürüm numarasını dizge ve sayı olarak döndürür

Açıklama

public static SQLite3::version(): array

SQLite3 kütüphanesinin sürüm numarasını dizge ve sayı olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

"versionString" ve "versionNumber" anahtarlarına sahip bir ilişkisel dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::version() örneği

<?php
print_r
(SQLite3::version());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
    [versionString] => 3.5.9
    [versionNumber] => 3005009
)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top