PHP 7.4.3 released

SQLite3::loadExtension

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3::loadExtensionBelirtilen SQLite eklenti kütüphanesini yüklemeye çalışır

Açıklama

public SQLite3::loadExtension ( string $kütüphane ) : bool

kütüphane ile ismi belirtilen SQLite eklenti kütüphanesini yüklemeye çalışır.

Değiştirgeler

kütüphane

Yüklenecek paylaşımlı kütüphanenin ismi. Kütüphane sqlite3.extension_dir yapılandırma yönergesinde belirtilen dizinde olmalıdır.

Dönen Değerler

Eklenti başarıyla yüklendiği takdirde TRUE yoksa FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3::loadExtension() örneği

<?php
$db 
= new SQLite3('mysqlitedb.db');
$db->loadExtension('libagg.so');
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top