CascadiaPHP 2024

zip_entry_compressionmethod

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_compressionmethodDizin girdisinin sıkıştırma yöntemini döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_entry_compressionmethod(resource $zip_girdisi): string|false

zip_girdisi ile belirtilen dizin girdisinin sıkıştırma yöntemini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

Dönen Değerler

Sıkıştırma yöntemi, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex().

Ayrıca Bakınız

  • zip_open() - Bir ZIP dosya arşivi açar
  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top