PHPerKaigi 2024

zip_entry_read

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_readBir açık dizin girdisini okur

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_entry_read(resource $zip_girdisi, int $uzunluk = 1024): string|false

Açık bir dizin girdisini okur.

Bağımsız Değişkenler

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

uzunluk

Döndürülecek bayt sayısı.

Bilginize:

Bu sıkıştırılmamış uzunluk olmalıdır.

Dönen Değerler

Dosya sonuna gelinmişse boş dizge, bir hata oluşmuşsa false yoksa okunan veriyi bir dizge olarak döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::getFromIndex().

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top