CascadiaPHP 2024

zip_entry_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_closeBir dizin girdisini kapatır

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_entry_close(resource $zip_girdisi): bool

Belirtilen dizin girdisini kapatır.

Bağımsız Değişkenler

zip_girdisi

zip_entry_open() ile açılmış bir dizin girdisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top