zip_entry_open

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_openOkumak için bir dizin girdisi açar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_entry_open(resource $zip_dt, resource $zip_girdisi, string $kip = "rb"): bool

Bir zip dosyasında okumak için bir dizin girdisi açar.

Bağımsız Değişkenler

zip_dt

zip_open() ile döndürülmüş geçerli bir dosya tanıtıcısı.

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

kip

fopen() belgesinde belirtilen kiplerden biri.

Bilginize:

Normalde, kip yoksayılıp daima "rb" kipi kullanılır. Bunun sebebi PHP'deki zip desteğinin sadece okuma erişimi sağlamasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Bilginize:

fopen() ve benzerlerinen aksine, zip_entry_open() işlevinin dönüş değeri sadece işlemin sonucunu gösterir ve dizin girdisini okumak veya kapatmak için gerekli değildir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
jrhodes at roket-productions dot com
15 years ago
'rb' is a valid mode, and means Read-Only Binary Mode. This mode is used for portability reasons (see fopen).
To Top