zip_entry_filesize

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_entry_filesizeBir dizin girdisinin uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_entry_filesize(resource $zip_girdisi): int|false

Belirtilen dizin girdisinin asıl uzunluğunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

zip_girdisi

zip_read() ile döndürülmüş bir dizin girdisi.

Dönen Değerler

Dizin girdisinin uzunluğu, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::statIndex().

Ayrıca Bakınız

  • zip_open() - Bir ZIP dosya arşivi açar
  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Reflex
13 years ago
Simple function that return total size of files in archive.
May be useful for check for zip bombs.

<?php

function get_zip_originalsize($filename) {
$size = 0;
$resource = zip_open($filename);
while (
$dir_resource = zip_read($resource)) {
$size += zip_entry_filesize($dir_resource);
}
zip_close($resource);

return
$size;
}

$size = get_zip_originalsize('file.zip');
echo
"original size: $size bytes\n";

?>
To Top