PHP 8.1.28 Released!

zip_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.0.0)

zip_closeBir ZIP dosya arşivini kapatır

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

zip_close(resource $zip): void

Belirtilen ZIP dosya arşivini kapatır.

Bağımsız Değişkenler

zip

zip_open() ile açılmış bir ZIP dosyası.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Nesne arayüzünü desteklemek için bu işlevin kullanımı artık önerilmiyor. Bkz: ZipArchive::close().

Ayrıca Bakınız

  • zip_open() - Bir ZIP dosya arşivi açar
  • zip_read() - Bir ZIP dosya arşivindeki bir sonraki girdiyi okur

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top