enchant_broker_free_dict

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_broker_free_dictFree a dictionary resource

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

enchant_broker_free_dict(EnchantDictionary $dictionary): bool

Free a dictionary. As of PHP 8.0.0, it is recommended to unset the object instead of calling this function.

Bağımsız Değişkenler

dictionary

An Enchant dictionary returned by enchant_broker_request_dict() or enchant_broker_request_pwl_dict().

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 dictionary expects a EnchantDictionary now; previoulsy, a resource was expected.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top