CascadiaPHP 2024

enchant_broker_free

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL enchant >= 0.1.0 )

enchant_broker_freeFree the broker resource and its dictionaries

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

enchant_broker_free(EnchantBroker $broker): bool

Free a broker with all its dictionaries. As of PHP 8.0.0, it is recommended to unset the object instead of calling this function.

Bağımsız Değişkenler

broker

An Enchant broker returned by enchant_broker_init().

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 broker expects an EnchantBroker instance now; previoulsy, a resource was expected.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top