hash_update_stream

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_update_streamVeriyi açık bir akımdan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update_stream(HashContext $bağlam, resource $akım, int $uzunluk = -1): int

Veriyi açık bir akımdan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder.

Bağımsız Değişkenler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş aşlama bağlamı.

akım

Bir akım oluşturma işlevi tarafından oluşturulmuş bir dosya tanıtıcısı.

uzunluk

Akımdan aşlama bağlamına kopyalanacak azami karakter sayısı.

Dönen Değerler

akım'dan bağlam'a eklenebilen bayt sayısı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.

Örnekler

Örnek 1 - hash_update_stream() örneği

<?php
$fp
= tmpfile();
fwrite($fp, 'yağız şoföre çabucak güvendi.');
rewind($fp);

$ctx = hash_init('sha256');
hash_update($ctx, 'Pijamalı hasta ');
hash_update_stream($ctx, $fp);
echo
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

04eb8190a875ba9b6d05edbb0873e47ad41c48c2fac96e404040568868f3f20d

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık aşlama bağlamını ilklendirir
  • hash_update() - Veriyi etkin bir aşlama bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık aşlama işlemini bitirip üretilen aşı döndürür
  • hash() - Bir ileti aşı üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti aşı üretir

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
qiuty at mail dot ru
2 years ago
This can be obvious, but hash_update_stream() move file pointer. So, use rewind(), if you plan to read the file after hashing.
To Top