PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

hash_update_stream

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_update_streamVeriyi açık bir akımdan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder

Açıklama

hash_update_stream(HashContext $bağlam, resource $akım, int $uzunluk = -1): int

Veriyi açık bir akımdan etkin bir aşlama bağlamına dahil eder.

Değiştirgeler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş aşlama bağlamı.

akım

Bir akım oluşturma işlevi tarafından oluşturulmuş bir dosya tanıtıcısı.

uzunluk

Akımdan aşlama bağlamına kopyalanacak azami karakter sayısı.

Dönen Değerler

akım'dan bağlam'a eklenebilen bayt sayısı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.

Örnekler

Örnek 1 - hash_update_stream() örneği

<?php
$fp 
tmpfile();
fwrite($fp'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');
rewind($fp);

$ctx hash_init('md5');
hash_update_stream($ctx$fp);
echo 
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

08badfbbc252d96b1e4615cca2b0424e

Ayrıca Bakınız

  • hash_init() - Ardışık aşlama bağlamını ilklendirir
  • hash_update() - Veriyi etkin bir aşlama bağlamına dahil eder
  • hash_final() - Bir ardışık aşlama işlemini bitirip üretilen aşı döndürür
  • hash() - Bir ileti aşı üretir
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti aşı üretir

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
qiuty at mail dot ru
4 months ago
This can be obvious, but hash_update_stream() move file pointer. So, use rewind(), if you plan to read the file after hashing.
To Top