PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

hash_init

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_initArdışık aşlama bağlamını ilklendirir

Açıklama

hash_init(string $algo, int $seçenekler = 0, string $anahtar = ""): HashContext

Ardışık aşlama bağlamını ilklendirir.

Değiştirgeler

algo

Aşlama algoritmasının ismi ("md5", "sha256", "haval160,4" vb.). Desteklenen algoritmaların listesi hash_algos() işlevinde bulunabilir.

seçenekler

İleti aşının üretimi için isteğe bağlı seçenekler. Şimdilik tek bir seçenek desteklenmektedir: HASH_HMAC. Bu seçenek belirtildiği takdirde, anahtar değiştirgesi de belirtilmelidir.

anahtar

seçenekler değiştirgesinde HASH_HMAC belirtildiği takdirde, HMAC aşlama yöntemi ile kullanılacak paylaşımlı gizli anahtar.

Dönen Değerler

hash_update(), hash_update_stream(), hash_update_file(), ve hash_final() işlevlerinde kullanılmak üzere bir Aşlama Bağlamı özkaynağı döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 Kriptografik olmayan aş işlevlerinin (adler32, crc32, crc32b, fnv132, fnv1a32, fnv164, fnv1a64, joaat) ve HASH_HMAC sabitinin kullanımı iptal edildi.
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Ardışık aşlama örneği

<?php
$ctx 
hash_init('md5');
hash_update($ctx'Dağ başını duman almış ');
hash_update($ctx'Gümüş dere durmaz akar.');
echo 
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

57ef7029fa14e930500d3c6d371ef12b

Ayrıca Bakınız

  • hash() - Bir ileti aşı üretir
  • hash_algos() - Kayıtlı aşlama algoritmalarının bir listesini döndürür
  • hash_file() - Belirtilen dosyanın içeriğinden bir ileti aşı üretir
  • hash_hmac() - HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti aşı üretir
  • hash_hmac_file() - Bir dosyanın içeriğinden HMAC yöntemini kullanarak bir anahtarlı ileti aşı üretir

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top