Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

HASH_HMAC (int)
hash_init() için isteğe bağlı seçenek. Geçerli aşlama bağlamına HMAC digest anahtar algoritmasının uygulanacağını belirtir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top